Automatisch incasso formulier

Akkoord automatisch incasso *

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan De Muziekwereld om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Incasso tarieven

Maandelijks zal automatisch worden geïncasseerd. Hieronder vind je de tarieven die horen bij verschillende lestypes. Op elke 27e van de maand zal het incasso plaats vinden.

20 minuten

Leerlingen die elke week 20 minuten les krijgen: 

Wij gaan uit van 38 lesweken, die we gaan incasseren over 10 maanden.

27 September: € 49,40
27 Oktober: € 49,40
27 November: € 49,40
27 December: € 49,40
27 Januari: € 49,40
27 Februari: € 49,40
 27 Maart: € 49,40
 27 April: € 49,40
27 Mei: € 49,40
27 Juni: € 49,40

Leerlingen die om de week 20 minuten les krijgen: 

Wij gaan uit van 38 lesweken, die we gaan incasseren over 10 maanden.

27 September: € 24,70
27 Oktober: € 24,70
27 November: € 24,70 
27 December: € 24,70
27 Januari: € 24,70
27 Februari: € 24,70
 27 Maart: € 24,70
 27 April: € 24,70
27 Mei: € 24,70
27 Juni: € 24,70

30 minuten

Leerlingen die elke week 30 minuten les krijgen: 

Wij gaan uit van 38 lesweken, die we gaan incasseren over 10 maanden.

27 September: € 74,10
27 Oktober: € 74,10
27 November: € 74,10
27 December: € 74,10
27 Januari: € 74,10
27 Februari: € 74,10
 27 Maart: € 74,10
 27 April: € 74,10
27 Mei: € 74,10
27 Juni: € 74,10

Leerlingen die om de week 30 minuten les krijgen: 

Wij gaan uit van 38 lesweken, die we gaan incasseren over 10 maanden.

27 September: € 37,05
27 Oktober: € 37,05
27 November: € 37,05
27 December: € 37,05
27 Januari: € 37,05
27 Februari: € 37,05
 27 Maart: € 37,05
 27 April: € 37,05
27 Mei: € 37,05
27 Juni: € 37,05

Duo

Leerlingen die elke week 30 minuten les krijgen in een duo: 

Wij gaan uit van 38 lesweken, die we gaan incasseren over 10 maanden.

27 September: € 57,00
27 Oktober: € 57,00
27 November: € 57,00
27 December: € 57,00
27 Januari: € 57,00
27 Februari: € 57,00
 27 Maart: € 57,00
 27 April: € 57,00
27 Mei: € 57,00
27 Juni: € 57,00

Leerlingen die om de week 30 minuten les krijgen in een duo: 

Wij gaan uit van 38 lesweken, die we gaan incasseren over 10 maanden.

27 September: € 28,50
27 Oktober: € 28,50
27 November: € 28,50
27 December: € 28,50
27 Januari: € 28,50
27 Februari: € 28,50
 27 Maart: € 28,50
 27 April: € 28,50
27 Mei: € 28,50
27 Juni: € 28,50

Koor

Leerlingen die elke week zingen in het koor:

Wij gaan uit van 38 lesweken, die we gaan incasseren over 10 maanden.

27 September: € 15,00
27 Oktober: € 15,00
27 November: € 15,00
27 December: € 15,00
27 Januari: € 15,00
27 Februari: € 15,00
27 Maart: € 15,00
27 April: € 15,00
27 Mei: € 15,00
27 Juni: € 15,00