Automatisch incasso formulier

Akkoord automatisch incasso *

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan De Muziekwereld om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Incasso tarieven

Het lesgeld zal elke maand worden geïnd middels een automatisch incasso. Eerst zal er een factuur worden gestuurd met daarop een overzicht van de gevolgde lessen. Mocht je het niet eens zijn met dit overzicht, laat dit dan snel weten. Het incasso zal de 26e van elke  maand gebeuren. Dat betekent dat er bijvoorbeeld in de maand oktober zal worden geïncasseerd over de lessen van september.

In de maanden augustus en september zijn er geen incasso’s. Tenzij we lessen moeten verrekenen. 

* Lessen die worden gefactureerd zijn; afgenomen lessen en lessen die binnen een week worden geannuleerd.
* Lessen die niet worden gefactureerd zijn; lessen die langer dan een week geleden zijn geannuleerd, lessen die door de docent worden geannuleerd.
*Annuleren kan via je eigen Muziekwereld omgeving of door een app te sturen naar je docent. 

Lestarieven in het schooljaar 2023-2024 zijn:
20 minuten les: €13 per les
30 minuten les: €19.5,- per les
30 minuten les in een duo: €15 per persoon per les
30 minuten les in een trio: €12,50 per persoon per les
Koor: €15 per maand
Koor 2e kind: €12,50 per maand
Koor als huidige leerling: €10 per maand
strippenkaart: €1 extra per les.
De bovenstaande tarieven zijn exclusief BTW. Leerlingen onder de 21 jaar zijn vrijgesteld van BTW. Voor leerlingen ouder dan 21 jaar wordt 21% BTW in rekening gebracht.